Przejdź do treści

Nasza oferta

Usługi bytowe

Aktualnie DPS dysponuje 79 miejscami mieszkalnymi. Podopieczni mają do dyspozycji pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak:

 • stołówka,
 • pracownia terapii zajęciowej –  realizowane są zajęcia z różnych form terapii zajęciowej,
 • sala rehabilitacji,
 • pokoje dziennego pobytu – gdzie podopieczni mogą odpoczywać czytając prasę i książki czy oglądać telewizję,
 • biblioteka,
 • pokój gościnny – przeznaczony dla rodzin odwiedzających mieszkańców,
 • kaplica – odprawiane są msze św. oraz inne nabożeństwa. Posługa księdza kapelana zaspokaja potrzeby religijne mieszkańców,
 • na terenie DPS znajduje się ośrodek rehabilitacji świadczący usługi nie tylko na rzecz pensjonariuszy, ale także realizujący skierowania w ramach NFZ.

 

Usługi bytowe realizowane są także poprzez zapewnienie mieszkańcom:

 • pościeli oraz środków utrzymania higieny osobistej,
 • odzieży i obuwia,
 • wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetycznych ze wskazaniami lekarza.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowane są przez:

 • zapewnienie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

 

Dom zapewnia profesjonalną całodobową opiekę i pielęgnację, pomoc w czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Podopieczni są pod stałą opieką lekarza rodzinnego, mają stały dostęp do lekarzy specjalistów.

Usługi wspomagające

Usługi wspomagające polegają na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • udziale w rehabilitacji,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Aktywizacja mieszkańców zajmuje w naszym Domu jedną z ważniejszych zadań. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Pracownicy domu w swojej codziennej pracy przekonują, że aktywny tryb życia mieszkańców przedłuża życie, dodaje sił do walki z chorobą, poprawia samopoczucie.

Mieszkańcy Domu miło i aktywnie spędzają wolny czas na zajęciach i spotkaniach integracyjno – rekreacyjnych; wyjeżdżamy na wycieczki, organizujemy wyjazdy do kina, imprezy okolicznościowe. Utrzymujemy kontakty ze środowiskiem lokalnym: szkołami, przedszkolami, instytucjami kulturalnymi.