Przejdź do treści

Usługi wspomagające

Usługi wspomagające polegają na:

Aktywizacja mieszkańców zajmuje w naszym Domu jedną z ważniejszych zadań. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego.
Pracownicy domu w swojej codziennej pracy przekonują, że aktywny tryb życia mieszkańców przedłuża życie, dodaje sił do walki z chorobą, poprawia samopoczucie. Opierając się zdobywanym ciągle doświadczeniu, wkładamy wiele wysiłku w organizację zajęć aktywizujących, przedstawiając mieszkańcom ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Formy terapii zajęciowej:

Arteterapia

W ramach tego rodzaju terapii mieszkańcy zajmują się malowaniem, rysowaniem, wykonywaniem wyrobów z różnych mas plastycznych, wykonywanie kwiatów z różnego tworzywa, a także wykonywanie rekwizytów do przedstawień i ozdób świątecznych. Ekspozycja prac wykonanych podczas terapii zajęciowej wystawiane są na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.

oferta_arteterapia

Muzykoterapia

Wspólne śpiewanie przy akompaniamencie ludowych muzyków ze środowiska cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Muzykoterapia wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny rozwój człowieka. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć.

Biblioterapia

Udział podopiecznych w zajęciach z biblioterapii jest bierny, gdy mieszkańcy słuchają czytanej głośno książki, oraz czynny, gdy osoba zainteresowana sama dobiera sobie odpowiednią dla siebie literaturę i czyta w czytelni, świetlicy lub we własnym pokoju. Istnieje też możliwość aktywnej biblioterapii w formie włączenia kolejnych mieszkańców do czytania książek osobom, które z różnych powodów mają trudności z czytaniem.

oferta_biblioterapia
oferta_kulinarnie

Zajęcia kulinarne

Uczestnicy uczą się przygotowania potraw, posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, zachowywania przy stole, zaradności i samodzielności.

Ergoterapia

Jest to forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne. Ergoterapia towarzyszy, wspiera, uzdalnia i usprawnia ludzi w każdym wieku. Ludzi, którzy mają trudności w wykonywaniu codziennych czynności, którzy nie radzą sobie ze swoimi ograniczeniami i muszą liczyć na pomoc osób drugich. Do form ergoterapii w naszym domu należy m.in. praca w ogrodzie.

Gry stolikowe

Terapia polegająca na rozwijaniu myślenia i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych poprzez różnorodne gry np. gra w karty, warcaby, gry planszowe.

Rehabilitacja

Celem rehabilitacji jest przywracanie utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych a zwłaszcza ruchu.
Na terenie DPS funkcjonuje ośrodek rehabilitacji wyposażony w najnowsze aparaty i sprzęt do rehabilitacji.

Ośrodek dysponuje:

Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej jest realizowana na podstawie skierowania lekarskiego. Zabiegi wykonywane są w pokoju pensjonariusza lub w Ośrodku Rehabilitacji w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Najczęstszymi zabiegami wykonywanymi w DPS są ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia w odciążeniu, masaż.

Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej, poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza.

oferta_rehabilitacja_02

Proponowane formy zajęć są dostosowywane indywidualnie do każdego mieszkańca. Istotnie jest widzieć przede wszystkim człowieka, rozumieć go, przekazać mu swoje umiejętności, a także patrzeć przez pryzmat wybranej metody, techniki i formy terapii.