Przejdź do treści

O nas

DPS Cmolas

NASZ DOM

Nasz Dom posiada 79 miejsc dla kobiet i mężczyzn, z czego 71 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 8 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Placówka zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu. Szczególną rolę w pracy domu spełnia personel opiekuńczo-terapeutyczny. Każdy mieszkaniec może liczyć na pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak wykonywanie toalety, ubieranie, karmienie, kąpiel. Opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje lekarz rodzinny.

Dostępność dla niepełnosprawnych

Teren wokół domu, jak i sam budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, a więc dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

disabled_woman

Nasi mieszkańcy mają do dyspozycji:

Pokoje

Pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienką, balkonem, z siecią RTV, przyzywową, telefonem, radiowęzeł

Ogród

Rozległy teren wokół domu, ocieniony drzewami, wyposażony w ławki i alejki spacerowe.

Pokój dziennego pobytu

Pracownię terapii zajęciowej

Salę rehabilitacji

Bibliotekę

Stołówkę

Kaplicę

DOM SPEŁNIA WYMAGANE STANDARDY

Działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2009 roku zezwalającej na prowadzenie placówki na czas NIEOKREŚLONY.

Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby.

Pobyt w placówce jest odpłatny.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi
4797,00 zł.