„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie.
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”

Jan Paweł II

Oferta

Budynek DPS

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
(Kliknij aby bezpośrednio przejść do wybranych usług)Usługi bytowe

Aktualnie DPS dysponuje 60 miejscami mieszkalnymi. Podopieczni mają do dyspozycji pomieszczenia ogólnodostępne takie jak:

 • stołówka – usytuowana na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie z kuchnią, pozwala wszystkim mieszkańcom na spokojne i przyjemne spożywanie posiłków. Nie wszyscy mieszkańcy jednak mogą ze względu na swój stan zdrowia spożywać posiłki w stołówce. Części podopiecznych posiłki dostarczane są do pokoi mieszkalnych, gdzie niektórzy z nich są karmieni przez personel.
 • kuchenka mieszkańców – mieszkańcy mają możliwość samodzielnego sporządzania potraw kulinarnych.
 • sala terapii zajęciowej – gdzie realizowane są zajęcia z różnych form terapii zajęciowej.
 • pokoje dziennego pobytu – gdzie podopieczni mogą odpoczywać czytając prasę i książki czy oglądać telewizję.
 • świetlica z telewizorem – miejsce spotkań mieszkańców
 • biblioteka
 • pokój gościnny – przeznaczony dla rodzin odwiedzających mieszkańców
 • kaplica – gdzie odprawiane są msze św. oraz inne nabożeństwa. Posługa księdza kapelana zaspokaja potrzeby religijne mieszkańców
 • na terenie DPS znajduje się ośrodek rehabilitacji świadczący usługi nie tylko na rzecz pensjonariuszy ale także realizujący skierowania w ramach NFZ.


Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie
Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie


Pokój dziennego pobytu
Pokój dziennego pobytu


Usługi bytowe realizowane są także poprzez zapewnienie mieszkańcom:

 • pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej
 • odzieży i obuwia
 • wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetycznych
  ze wskazaniami lekarza
 • czystości


Przejdź do:   góra strony,  usługi bytowe,   usługi opiekuńcze,  usługi wspomagające,


Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowane są przez zapewnienie:

 • zapewnienie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • pielęgnację
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

Dom zapewnia profesjonalną całodobową opiekę i pielęgnację, pomoc w czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. W Domu dział zespół terapeutyczno-opiekuńczy mający za zadanie opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Podopieczni są pod stała opieką lekarza rodzinnego, psychologa a także mają stały dostęp do lekarzy specjalistów.


Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie


Przejdź do:   góra strony,  usługi bytowe,   usługi opiekuńcze,  usługi wspomagające,


Usługi wspomagające

Usługi wspomagające polegają na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców
 • rehabilitacja
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych


Aktywizacja mieszkańców

Aktywizacja mieszkańców zajmuje w naszym Domu jedną z ważniejszych zadań. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego.
Pracownicy domu w swojej codziennej pracy przekonują, że aktywny tryb życia mieszkańców przedłuża życie, dodaje sił do walki z chorobą, poprawia samopoczucie. Opierając się zdobywanym ciągle doświadczeniu, wkładamy wiele wysiłku w organizację zajęć aktywizujących, przedstawiając mieszkańcom ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty dostosowane do ich potrzeb i możliwości.


Formy terapii zajęciowej

Arteterapia
W ramach tego rodzaju terapii mieszkańcy zajmują się malowaniem, rysowaniem, wykonywaniem wyrobów z różnych mas plastycznych, wykonywanie kwiatów z różnego tworzywa, a także wykonywanie rekwizytów do przedstawień i ozdób świątecznych. Ekspozycja prac wykonanych podczas terapii zajęciowej wystawiane są na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.


Arteterapia
Arteterapia


Muzykoterapia
Wspólne śpiewanie przy akompaniamencie ludowych muzyków ze środowiska cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Muzykoterapia wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny rozwój człowieka. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć.


Muzykoterapia
Muzykoterapia


Biblioterapia
Udział podopiecznych w zajęciach z biblioterapii jest bierny, gdy mieszkańcy słuchają czytanej głośno książki, oraz czynny, gdy osoba zainteresowana sama dobiera sobie odpowiednią dla siebie literaturę i czyta w czytelni, świetlicy lub we własnym pokoju. Istnieje też możliwość aktywnej biblioterapii w formie włączenia kolejnych mieszkańców do czytania książek osobom, które z różnych powodów mają trudności z czytaniem.


Biblioterapia
Biblioterapia


Zajęcia kulinarne
Uczestnicy uczą się przygotowania potraw, posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, zachowywania przy stole, zaradności i samodzielności.


Zajęcia kulinarne
Zajęcia kulinarne


Ergoterapia
Jest to forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne. Ergoterapia towarzyszy, wspiera, uzdalnia i usprawnia ludzi w każdym wieku. Ludzi, którzy mają trudności w wykonywaniu codziennych czynności, którzy nie radzą sobie ze swoimi ograniczeniami i muszą liczyć na pomoc osób drugich. Do form ergoterapii w naszym domu należy m.in. praca w ogrodzie.


Ergoterapia
Ergoterapia


Gry stolikowe
Terapia polegająca na rozwijaniu myślenia i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych poprzez różnorodne gry np. gra w karty, warcaby, gry planszowe.


Gry stolikowe
Gry stolikowe


Proponowane formy zajęć są dostosowywane indywidualnie do każdego mieszkańca. Istotnie jest widzieć przede wszystkim człowieka, rozumieć go, przekazać mu swoje umiejętności, a także patrzeć przez pryzmat wybranej metody, techniki i formy terapii.


Rehabilitacja

Celem rehabilitacji jest przywracanie utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych a zwłaszcza ruchu.
Na terenie DPS funkcjonuje ośrodek rehabilitacji wyposażony w najnowsze aparaty i sprzęt do rehabilitacji. Ośrodek dysponuje:

 • pomieszczeniem Hydroterapii (masaż wodny kończyn górnych)
 • salą fizykoterapii (krioterapia, ultradźwięki)
 • salą kinezyterapii
 • pomieszczeniem do ćwiczeń i masażu leczniczego


Rehabilitacja
Rehabilitacja


Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej jest realizowana na podstawie skierowania lekarskiego. Zabiegi wykonywane są w pokoju pensjonariusza lub w Ośrodku Rehabilitacji w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Najczęstszymi zabiegami wykonywanymi w DPS są:

 1. ćwiczenia bierne
 2. ćwiczenia czynno-bierne
 3. ćwiczenia wspomagane
 4. ćwiczenia w odciążeniu
 5. masaż


Rehabilitacja
Rehabilitacja


Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej, poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza.


Przejdź do:   góra strony,  usługi bytowe,   usługi opiekuńcze,  usługi wspomagające,
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tresci i fotografi zawartych na stronie możliwe tylko za zgodą DPS Cmolas, oraz po podaniu źródła informacji.
Copyright © 2011 wronski3. Inspired by Classic TemplateMo.com