Przejdź do treści

Przegląd Twórczości Artystycznej

XVII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego odbył się 21 października 2015r. w Domu Kultury MORS w Dębicy.W imprezie wzięli udział podopieczni 14 DPS. Przybyłych na przegląd gości przywitał starosta powiatu dębickiego. Następnie odbyły się występy artystyczne podopiecznych z dwunastu placówek. Wszyscy, którzy tego dnia przybyli na imprezę mogli obejrzeć wystawy rękodzieła mieszkańców DPS . Artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. A ostatnim punktem imprezy była zabawa taneczna.