Przejdź do treści

Przedstawienie o Edmundzie Bojanowskim

Dzieci przedstawiły inscenizację teatralną przybliżającą postać błogosławionego Edmunda Bojanowskiego założyciela Sióstr Służebniczek z racji 200 rocznicy jego urodzin.