Przejdź do treści

Spartakiada

20 września 2012r. na hali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku odbyła się XIV Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego. Głównym celem imprezy jest aktywizacja i integracja podopiecznych DPS funkcjonujących na terenie Podkarpacia. Ponadto zakłada się następujące cele szczegółowe: upowszechnianie sportu i współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, preferowanie czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej ludzi w różnym wieku i ludzi niepełnosprawnych, kształtowanie psychomotoryki poprzez naturalne formy ruchu, nawiązywanie przyjaźni i wzajemnych kontaktów.