Przejdź do treści

Światowy Dzień Chorego

„Pan życia towarzyszy choremu człowiekowi jako Ten, który żyje i życie daje.
Duchowa mobilizacja wspólnot parafialnych i diecezjalnych i środowisk związanych ze służbą medyczną mają wyrażać solidarną miłość, chronić i szanować życie ludzkie w każdej chwili jego ziemskiego rozwoju, a zwłaszcza wtedy, kiedy cierpi na skutek choroby. (…)
Harmonijne współdziałanie Kościoła oraz placówek specjalnej opieki może być szczególnie cenne w zapewnieniu niezbędnej pomocy życiu ludzkiemu w chwili, gdy jest ono bezbronne (…)”
11 lutego 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej obchodzony był XVIII Światowy Dzień Chorego. W tym dniu odbyła się Msza święta w kaplicy DPS a następnie wszystkim chorym, starszym i cierpiącym udzielono sakramentu namaszczenia.