„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie.
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”

Jan Paweł II

O nas

Serdecznie witamy na stronach Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie. Nasz Dom posiada 73 miejsc i jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku obojga płci, których stan zdrowia wymaga stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a ponadto za potrzebę umieszczenia przemawiają również warunki rodzinne, mieszkaniowe i bytowe.

Teren wokół domu jak i sam budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, a więc dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji mieszkańcy mają:

  • pokoje 1- i 2-osobowe z łazienką, balkonem, telefonem, możliwością korzystania z TV i radia
  • świetlicę z telewizorem
  • pokój dziennego pobytu
  • bibliotekę
  • pokój terapii zajęciowej
  • kuchnię podręczną
  • stołówkę
  • kaplicę
  • rozległy teren wokół domu ocieniony drzewami, wyposażony w ławki i alejki spacerowe

Dom jest jednostką zapewniającą mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.
Szczególną rolę w pracy domu spełnia personel opiekuńczo-terapeutyczny. Każdy mieszkaniec może liczyć na pomoc w podstawowych czynnościach życiowych jak wykonywanie toalety, ubieranie, karmienie, kąpiel. Opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje lekarz rodzinny. Dobre położenie domu oraz posiadanie samochodu dla osób niepełnosprawnych sprawia, że dotarcie do specjalistów nie przysparza kłopotów.

Bardzo istotną rolę w życiu mieszkańców odgrywają pracownicy socjalni. Świadczą usługi, które obejmują pomoc w sprawach życia codziennego, nawiązywanie kontaktów z otoczeniem oraz pomoc w sprawach osobistych. Wspierają nowoprzybyłych mieszkańców, są dla nich mediatorami w sprawach problemowych, załatwiają sprawy urzędowe mieszkańców poprzez współpracę z instytucjami publicznymi. Nad dobrą kondycją psychiczną czuwa psycholog, który wspiera mieszkańców w ich trudnych sytuacjach życiowych. Dom jest w pełni przygotowany, aby świadczyć usługi na rzecz swoich mieszkańców na naprawdę wysokim poziomie.


DOM SPEŁNIA WYMAGANE STANDARDY


działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 8 grudnia 2009 roku
zezwalającej na prowadzenie placówki
na czas NIEOKREŚLONY

Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę
za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby.
Pobyt w placówce jest odpłatny.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi

3465,17zł.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tresci i fotografi zawartych na stronie możliwe tylko za zgodą DPS Cmolas, oraz po podaniu źródła informacji.
Copyright © 2011 wronski3. Inspired by Classic TemplateMo.com